Benxi
Bezoek adres:
Rossinistraat 3
5344AK
Tel.nr. Algemene zaken
Bedrijfsleider
06-40816360
Aanmelden…hoe werkt het?

Aanmelden:
Wilt u zelf testen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, klik dan hier  om het formulier in te vullen.

Opmerking : indien uw besteedbaar inkomen het norminkomen overschrijdt komt u in principe niet in aanmerking. Als het een geringe overschrijding betreft (tot 15%) wordt u toch aangeraden contact met de controlerende instantie op te nemen, want ook dan is een tijdelijke voedselondersteuning, in beginsel tot een half jaar, mogelijk.

 Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient u zich aan te melden bij “ONS WELZIJN“.

Aanvraagformulier
ONS WELZIJN” is in het bezit van de aanvraagformulieren. De Voedselbank beoordeelt alleen aan de hand van een goed ingevuld aanvraagformulier of de aanvraag wordt toegekend.

U dient woonachtig te zijn in onderstaande gemeentes:

- Oss
- Bernheze
Aanmeldingen voor mensen uit de gemeente Oss dienen via het telefoonnummer 140412 keuze 1 te geschieden. (team toegang Ons Welzijn)
Aanmeldingen voor mensen uit de gemeente Bernheze via  het telefoonnummer 088 3742525

Normbedragen :

De toelatingsnormen voor 2024 zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 200,-.
Per persoon: € 115,- extra.

De normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

– 1 persoon                                  : € 315
– 2 volwassenen                           : € 430
– 1 volwassene en 1 kind             : € 430
– 1 volwassene en 2 kinderen      : € 545
– 2 volwassenen en 2 kinderen    : € 660
– 1 volwassene en 3 kinderen      : € 660
– 1 volwassene en 4 kinderen      : € 775

Doorsturen
Particulieren dienen zich altijd bij “ONS WELZIJN” aan te melden.

Screening

Tijdens de aanmelding bij “ONS WELZIJN”  neemt men het bestedingspatroon onder de loep (screenen), inkomsten en uitgaven worden naast elkaar gelegd. De uitkomst wordt naast die van de “toekenningscriteria” gelegd en is dan bepalend voor wel of geen voedselpakket. De Voedselbank neemt uiteindelijk het besluit of u een voedselpakket krijgt.

Van de personen die zich aanmelden voor een voedselpakket zal gevraagd worden zich te legitimeren en inzage te geven in hun financiële situatie.

Contact

telefoon: 088 374 25 25 en of 140412

email: info@ons-welzijn.nl

Geen pakket zonder traject

Het verstrekken van voedselhulp is bedoeld als noodhulp. Klanten ontvangen in beginsel maximaal 3 jaar voedselhulp. In overleg met professionele hulpverleners uit het brede sociale domein wordt gekeken hoe een voedselbankklant weer zelfredzaam kan worden.

Stap voor stap

  1. Maak afspraak met “ONS WELZIJN" en vul een aanvraagformulier in.
  2. Zorg dat  je al je inkomsten en uitgaven bij de hand hebt
  3. De Voedselbank keurt en stelt u op de hoogte

Ophalen voedselpakket
Nadat bij “ONS WELZIJN" uw aanvraag is ingevuld of door cliëntenbeheer van de Voedselbank is ontvangen gaat deze naar de Voedselbank.
De Voedselbank beoordeelt vervolgens de aanvraag van uw voedselpakket en neemt een besluit, daarvan krijgt u persoonlijk een telefonisch bericht.
U krijgt te horen vanaf welke datum het voedselpakket kan worden afgehaald. Het uitgiftepunt is gevestigd aan de Rossinistraat 3, 5344 AK, in Oss.

Neem een stevige tassen mee
In onze winkel krijgt u de beschikking over een winkelwagen. Zet de producten zoveel mogelijk direct in door u meegenomen tas(sen). De winkelwagens mogen de winkel niet verlaten, zij zijn nodig voor de volgende klanten. 

Let op!
Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig waarop de mensen staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst is bepalend.

De ontvanger is uiteraard verplicht om, indien de financiële situatie in positieve zin verandert, dit te melden bij de Voedselbank, zodat zij weer iemand anders kunnen helpen met een voedselpakket.

Speciale wensen

Ook kunnen de vrijwilligers rekening houden met speciale wensen bij het samenstellen van het voedselpakket. Zoals ‘geen varkensvlees’ of ‘geen rundvlees’ of ‘vegetarisch’ enz..

Woensdag of Donderdag ophalen
U kunt uw voedselpakket elke woensdag- of donderdagmiddag afhalen op de door de voedselbank aangegeven dag en tijdslot. Kunt u het voedselpakket niet afhalen, zorg voor iemand die het pakket voor u kan ophalen of meldt vóór dinsdag 17.00 uur! dat uw pakket niet kan worden opgehaald.

U wordt verzocht om binnen een door ons vastgestelde dag en tijdslot van 30 minuten uw pakket op te halen. Dit voorkomt lange rijen, wachttijden en parkeerproblemen.

Het is niet toegestaan de Voedselbank te betreden:
– Onder invloed van drank
– Onder invloed van drugs
– Schaars gekleed of met ontbloot bovenlichaam
– Met huisdieren (uitzondering geleidehond etc.)
– Met brandende sigaret, sigaar enz.

Vragen? Neem contact op met Voedselbank Oss.