Benxi
Bezoek adres:
Rossinistraat 3
5344AK
Tel.nr. Algemene zaken
Bedrijfsleider
06-40816360
Aanmelden…hoe werkt het?

Aanmelden:
Wilt u zelf testen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, klik dan hier  om het formulier in te vullen.

Opmerking : indien uw besteedbaar inkomen het norminkomen overschrijdt komt u in principe niet in aanmerking. Als het een geringe overschrijding betreft (alleenstaande 10%, een huishouden 15%, alleenstaande met kinderen 20%) wordt u toch aangeraden contact met de controlerende instantie op te nemen.

 Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket dient u zich aan te melden bij “ONS WELZIJN" Sociaal Juridische-dienstverlening.

Aanvraagformulier
ONS WELZIJN” is in het bezit van de aanvraagformulieren. De Voedselbank beoordeelt alleen aan de hand van een goed ingevuld aanvraagformulier of de aanvraag wordt toegekend.

U dient woonachtig te zijn in onderstaande gemeentes:

- Oss
- Bernheze
Aanmeldingen voor mensen uit de gemeente Oss dienen via het telefoonnummer 140412 keuze 1 te geschieden (team toegang Oss)
Aanmeldingen voor mensen uit de gemeente Bernheze via  het telefoonnummer 088 3742525   (team toegang Ons welzijn)

Normbedragen :

De toelatingsnormen voor 2022 zijn als volgt vastgesteld:
Basisbedrag per huishouden: € 190,-.
Per persoon: € 110,- extra.

De normbedragen per maand per gezin worden dan (voorbeelden):

– 1 persoon                                  : € 300
– 2 volwassenen                           : € 410
– 1 volwassene en 1 kind             : € 410
– 1 volwassene en 2 kinderen      : € 520
– 2 volwassenen en 2 kinderen    : € 630
– 1 volwassene en 3 kinderen      : € 630
– 1 volwassene en 4 kinderen      : € 740

 

Er is voor gekozen om duidelijker zichtbaar te maken hoe de toelatingscriteria van de voedselbanken zich verhouden tot de Nibud minimum-voorbeeldbegroting. De nieuwe toelatingsnormen bedragen gemiddeld 45% van deze NIBUD minimum-voorbeeld begroting

Doorsturen
Particulieren dienen zich altijd via een hulpverlenende instantie bij “ONS WELZIJN” aan te melden.

Veelal worden mensen doorgestuurd vanuit maatschappelijk werk, thuiszorg, Riagg, slachtofferhulp, jeugdzorg, diaconie, vluchtelingenhulp etc.

Screening
Tijdens de aanmelding bij “ONS WELZIJN” Sociaal-juridische dienstverlening, neemt men het bestedingspatroon onder de loep (screenen), inkomsten en uitgaven worden naast elkaar gelegd. De uitkomst wordt naast die van de “toekenningscriteria” gelegd en is dan bepalend voor wel of geen voedselpakket.

Van de personen die zich aanmelden voor een voedselpakket zal gevraagd worden zich te legitimeren en inzage te geven in hun financiële situatie.

Contact
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss

telefoon: 088 374 25 25
email: info@ons-welzijn.nl

Stap voor stap

  1. Laat je doorsturen door bijv. maatschappelijk werk of thuiszorg
  2. Maak afspraak met “ONS WELZIJN" en vul een aanvraagformulier in. Voor inwoners van de gemeente Maashorst geldt voorlopig een andere procedure (zie boven)
  3. Zorg dat  je al je inkomsten en uitgaven bij de hand hebt
  4. De Voedselbank keurt en stelt u op de hoogte

Ophalen voedselpakket
Nadat bij “ONS WELZIJN" uw aanvraag is ingevuld of door cliëntenbeheer van de Voedselbank is ontvangen gaat deze naar de Voedselbank.
De Voedselbank beoordeelt vervolgens de aanvraag van uw voedselpakket en geeft haar goedkeuring, daarvoor krijgt u persoonlijk een telefonisch bericht.
U krijgt te horen vanaf welke datum het voedselpakket kan worden afgehaald. Het uitgiftepunt is gevestigd aan de Rossinistraat 3, 5344 AK, in Oss.

Neem een stevige tas mee
De inhoud van het pakket moet omgepakt worden in een eigen tas of doos of iets dergelijks. Het kratje waarin de producten zitten blijft altijd op het uitgiftepunt achter.

Let op!
Op het uitgiftepunt is een lijst aanwezig waarop de mensen staan die de betreffende week in aanmerking komen voor een pakket. Deze lijst is bepalend.

De ontvanger is uiteraard verplicht om, indien de financiële situatie in positieve zin verandert, dit te melden bij de Voedselbank, zodat zij weer iemand anders kunnen helpen met een voedselpakket.

Speciale wensen

Ook kunnen de vrijwilligers rekening houden met speciale wensen bij het samenstellen van het voedselpakket. Zoals ‘geen varkensvlees’ of ‘geen rundvlees’ of ‘vegetarisch’ enz..

Donderdags ophalen
U kunt uw voedselpakket elke donderdagmiddag afhalen in het door de voedselbank aangegeven tijdslot. Kunt u het voedselpakket niet afhalen, meldt het vóór woensdag 17.00 uur!

U wordt verzocht om binnen een door ons vastgesteld tijdslot van 20 minuten uw pakket op te halen. Dit voorkomt lange rijen, wachttijden en parkeerproblemen.

Het is niet toegestaan de Voedselbank te betreden:
– Onder invloed van drank
– Onder invloed van drugs
– Schaars gekleed of met ontbloot bovenlichaam
– Met huisdieren (uitzondering geleidehond etc.)
– Met brandende sigaret, sigaar enz.

Vragen? Neem contact op met Voedselbank Oss.