Benxi
Bezoek adres:
Rossinistraat 3
5344AK
Tel.nr. Algemene zaken
Bedrijfsleider
06-40816360
Missie en visie

Missie 

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Visie 

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Doelstelling 

De voedselbanken hebben de volgende hoofddoelstellingen:

 • > Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

> Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

 • Voedselbank Oss werkt volgens deze principes:

  • Het voedselpakket is altijd bedoeld als tijdelijke noodhulp. Bijvoorbeeld als mensen kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. We helpen mensen op weg zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen.
  • Verantwoord en gevarieerd voedselpakket. We stellen een voedselpakket samen als aanvulling op de wekelijkse boodschappen, met de ingrediënten voor in ieder geval twee warme maaltijden en voor de broodmaaltijd.
  • Privacy van de klanten staat voorop. Het screenen van de klanten en hun financiële situatie gebeurt door een onafhankelijke instantie en dus niet door het bestuur of vrijwilligers van de Voedselbank.
  • Landelijke toekenningcriteria. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket zijn er landelijke criteria opgesteld en deze passen wij ook toe.
  • Voedsel eerlijk verdelen. Zodat zoveel mogelijk cliënten worden geholpen en zodat we zo veel mogelijk kunnen voorkomen dat goed voedsel wordt vernietigd. Om deze reden werken wij als Voedselbank samen met andere Voedselbanken in onze regio en met de landelijke Voedselbank.

Vragen? Neem contact op met Voedselbank Oss.