Benxi
Bezoek adres:
Rossinistraat 3
5344AK
Tel.nr. Algemene zaken
Bedrijfsleider
06-40816360
Calculator
Aanhef
  • - kies een aanhef -
  • Dhr.
  • Mw.
- kies een aanhef -
Field is required!
Voornaam
Uw voornaam
Field is required!
Tussenvoegsel
Field is required!
Achternaam
Uw achternaam
Field is required!
Voorletters
Uw voorletters
Field is required!
Geboortedatum
dd-mm-yyyy
Field is required!
Telefoonnummer
Uw telefoonnummer
Field is required!
Email adres
Uw email adres
Field is required!
Straatnaam
Uw straatnaam
Field is required!
Huisnummer
Uw huisnummer
Field is required!
Postcode
Uw postcode
Field is required!
Plaats
Plaatsnaam
Field is required!
Is dit uw eerste aanvraag of heeft u al eerder een aanmelding gedaan?
Field is required!
Wat is uw woonsituatie?
Field is required!
Heeft u een inwonende partner / huisgenoot?
Field is required!
Geslacht partner / huisgenoot
Field is required!
Voorletters partner / huisgenoot
Voorletters partner / huisgenoot
Field is required!
Voornaam partner / huisgenoot
Voornaam partner / huisgenoot
Field is required!
Achternaam partner / huisgenoot
Achternaam partner / huisgenoot
Field is required!
Geboortedatum partner / huisgenoot
dd-mm-yyyy
Field is required!
Heeft u kinderen ?
Field is required!
Hoeveel kinderen heeft u?
-
+
Field is required!
Hoeveel kinderen binnen uw gezin zijn 18 jaar of ouder ?
-
+
Field is required!
Hoeveel van deze kinderen, ouder dan 18 jaar, studeren ?
-
+
Field is required!
Wonen de kinderen permanent bij u?
Field is required!
aantal dagen dat de kinderen wekelijks bij u zijn:
-
+
Field is required!
Aantal kinderdagen : 0
Field is required!
Aantal kinderdagen : 0.00
Field is required!
Vul voor ieder van uw kinderen de onderstaande gegevens in.
Geslacht van kind
Field is required!
Voornaam kind
Voornaam
Field is required!
Achternaam kind
Achternaam
Field is required!
Geboortedatum kind
dd-mm-jjjj
Field is required!
Klik op het plusje hierboven om extra kinderen toe te voegen. Klik op het rode kruisje om kinderen te verwijderen

Inkomen

Vul hieronder uw inkomsten in. U kunt sommige velden leeglaten als deze niet van toepassing zijn. Gebruik een komma om centen aan te geven in de onderstaande velden.
Field is required!
Wat is uw netto inkomen per maand?
Field is required!
Zorgtoeslag
Field is required!
Huurtoeslag
Field is required!
Alimentatie
Field is required!
Kindgebonden budget
Field is required!
Overige inkomsten
Field is required!
Bijdrage van gemeente voor bewindvoerder
Field is required!
Inkomsten subtotaal
0,00
Field is required!
Toelichting / opmerking inkomsten
Optioneel.. Vul hier uw opmerkingen in
Field is required!

Uitgaven

Vul hieronder uw maandelijkse uitgaven in. U kunt sommige velden leeg laten als deze niet van toepassing zijn.
Huur of hypotheek per maand
Field is required!
Gas & Electriciteit
Field is required!
Water
Field is required!
Telefoon / Internet / TV
Dit mag maximaal €55,- bedragen.
Dit bedrag moet 55 euro of lager zijn.
Boiler / verwarmingsketel huur
Field is required!
Gemeentelijke belastingen
Field is required!
Premie zorgverzekering
Field is required!
Premie inboedelverzekering
Field is required!
Premie uitvaartverzekering
Field is required!
Eigen bijdrage CAK
Field is required!
Heeft u overige verzekeringen waarvoor u betaalt?
Field is required!
Overige verzekeringsnaam
Field is required!
Overige verzekeringskosten
Field is required!
Heeft u schulden?
Field is required!
Naam schuldeiser
Field is required!
Schuldaflossing per maand
Field is required!
Kosten bewindvoerder
Field is required!
Overige noodzakelijke uitgaven
Bijvoorbeeld bankkosten
Field is required!
Overige uitgaven
Field is required!
Vervoerskosten
Dit is een vast bepaalde waarde. U kunt dit niet wijzigen
0,00
Field is required!
Persoonlijke verzorging (incl. wasmiddel & schoonmaakmiddelen)
Dit is een vast bepaalde waarde. U kunt dit niet wijzigen
0,00
Field is required!
Niet vergoede zorgkosten:
Dit is een vast berekend veld op basis van het aantal volwassenen in uw huishouden.
0,00
Field is required!
Inkomsten subtotaal
0,00
Field is required!
Uitgaven subtotaal
0,00
Field is required!
Vrij besteedbaar inkomen
0,00
Field is required!
Toelichting / opmerking uitgaven
Optioneel...Laat hier uw toelichting achter ...
Field is required!
Totaal verzekeringen
Dit mag maximaal € 189,-- per volwassene bedragen
0.00
Er kan maar voor maximaal 175 euro ingediend worden
Correctie doorvoeren op inkomsten
0.00
Field is required!
Maximum verzekeringsbedrag
0.00
Field is required!

Inkomenstoets voedselbank

Hieronder kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket van de Voedselbank Oss.
Inkomsten subtotaal
0,00
Field is required!
Uitgaven subtotaal
0,00
Field is required!
Vrij besteedbaar inkomen
0,00
Field is required!
Norm Inkomen
0,00
Field is required!
TOETS
0,00
Field is required!

U komt in aanmerking

Uw vrij besteedbaar inkomen is lager dan het "norminkomen". U voldoet waarschijnlijk aan de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de voedselbank. Wij raden u aan om een afspraak te maken met " Ons Welzijn" voor een intake gesprek.

U komt niet in aanmerking

Uw vrij besteedbaar inkomen is hoger dan het "norminkomen". U voldoet niet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de voedselbank.

Voordat u uw aanvraag verstuurt...

Voordat u dit formulier indient bij " Ons Welzijn", dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden en erkent u het volgende: 1. De voedselbank Oss kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de automatisch gegenereerde uitkomst van deze calculator. 2. Als de calculatie aangeeft dat u in aanmerking komt, geeft dat niet automatisch recht op een voedselpakket
Gaat u akkoord met het bovenstaande?
U dient akkoord te gaan met onze voorwaarden
Dit formulier wordt naar uw eigen email adres verzonden. Dit formulier kunt u uitprinten en inleveren bij een aanmelding bij "Ons Welzijn"