Benxi
Rossinistraat 3
5344AK Oss
Telefoonnummer
06-12565418
Calculator
Aanhef
  • - kies een aanhef -
  • Dhr.
  • Mw.
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Telefoonnummer
Email adres
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
Is dit uw eerste aanvraag of heeft u al eerder een aanmelding gedaan?
Wat is uw woonsituatie?
Heeft u een inwonende partner / huisgenoot?
Geslacht partner / huisgenoot
Voorletters partner / huisgenoot
Voornaam partner / huisgenoot
Achternaam partner / huisgenoot
Geboortedatum partner / huisgenoot
Heeft u kinderen ?
Hoeveel kinderen heeft u?
-
+
Hoeveel kinderen binnen uw gezin zijn 18 jaar of ouder ?
-
+
Hoeveel van deze kinderen, ouder dan 18 jaar, studeren ?
-
+
Wonen de kinderen permanent bij u?
aantal dagen dat de kinderen wekelijks bij u zijn:
-
+
Aantal kinderdagen : 0
Aantal kinderdagen : 0.00
Vul voor ieder van uw kinderen de onderstaande gegevens in.
Geslacht van kind
Voornaam kind
Achternaam kind
Geboortedatum kind
Klik op het plusje hierboven om extra kinderen toe te voegen. Klik op het rode kruisje om kinderen te verwijderen

Inkomen

Vul hieronder uw inkomsten in. U kunt sommige velden leeglaten als deze niet van toepassing zijn. Gebruik een komma om centen aan te geven in de onderstaande velden.
Wat is uw netto inkomen per maand?
Zorgtoeslag
Huurtoeslag
Alimentatie
Kindgebonden budget
Overige inkomsten
Bijdrage van gemeente voor bewindvoerder
Inkomsten subtotaal
0,00
Toelichting / opmerking inkomsten

Uitgaven

Vul hieronder uw maandelijkse uitgaven in. U kunt sommige velden leeg laten als deze niet van toepassing zijn.
Huur of hypotheek per maand
Gas & Electriciteit
Water
Telefoon / Internet / TV
Dit mag maximaal €55,- bedragen.
Boiler / verwarmingsketel huur
Gemeentelijke belastingen
Premie zorgverzekering
Premie inboedelverzekering
Premie uitvaartverzekering
Eigen bijdrage CAK
Heeft u overige verzekeringen waarvoor u betaalt?
Overige verzekeringsnaam
Overige verzekeringskosten
Heeft u schulden?
Naam schuldeiser
Schuldaflossing per maand
Kosten bewindvoerder
Overige noodzakelijke uitgaven
Bijvoorbeeld bankkosten
Overige uitgaven
Vervoerskosten
Dit is een vast bepaalde waarde. U kunt dit niet wijzigen
0,00
Persoonlijke verzorging (incl. wasmiddel & schoonmaakmiddelen)
Dit is een vast bepaalde waarde. U kunt dit niet wijzigen
0,00
Niet vergoede zorgkosten:
Dit is een vast berekend veld op basis van het aantal volwassenen in uw huishouden.
0,00
Inkomsten subtotaal
0,00
Uitgaven subtotaal
0,00
Vrij besteedbaar inkomen
0,00
Toelichting / opmerking uitgaven
Totaal verzekeringen
Dit mag maximaal € 181,-- per persoon bedragen
0.00
Correctie doorvoeren op inkomsten
0.00
Maximum verzekeringsbedrag
0.00

Inkomenstoets voedselbank

Hieronder kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor een voedselpakket van de Voedselbank Oss.
Inkomsten subtotaal
0,00
Uitgaven subtotaal
0,00
Vrij besteedbaar inkomen
0,00
Norm Inkomen
0,00
TOETS
0,00

U komt in aanmerking

Uw vrij besteedbaar inkomen is lager dan het "norm inkomen". U voldoet waarschijnlijk aan de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de voedselbank. Wij raden u aan om een afspraak te maken met " Ons Welzijn" voor een intake gesprek.

U komt niet in aanmerking

Uw vrij besteedbaar inkomen is hoger dan het norm inkomen. U voldoet niet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een voedselpakket van de voedselbank.

Voordat u uw aanvraag verstuurt...

Voordat u dit formulier indient bij " Ons Welzijn", dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden en erkent u het volgende: 1. De voedselbank Oss kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de automatisch gegenereerde uitkomst van deze calculator. 2. Als de calculatie aangeeft dat u in aanmerking komt, geeft dat niet automatisch recht op een voedselpakket
Gaat u akkoord met het bovenstaande?
Dit formulier wordt naar uw eigen email adres verzonden. Dit formulier kunt u uitprinten en inleveren bij een aanmelding bij "Ons Welzijn"